Wyniki konsultacji społecznych projektu modyfikacji Programu Rewitalizacyjnego

Tutaj znajdują się wyniki konsultacji społecznych projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023.