Inicjatywa Roku dla SASA Nie Po Drodze

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii „Budowanie wspólnoty lokalnej” w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego.
Projekt „Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” był realizowany jako jeden z dwóch projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych w 2018 roku przez suwalskie organizacje pozarządowe i dofinansowanych przez Miasto Suwałki. W ramach projektu animatorzy z Nie Po Drodze wykonali diagnozę społeczną kilku podwórek objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacyjnym Miasta Suwałki na lata 2017-2023. Prowadzili tam też akcje animacyjne, sąsiedzkie. Raport z ich działań jest dostępny tutaj: http://niepodrodze.org/raport-z-odwiedzin/
Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Ma na celu promowanie działań organizacji, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Może Ci się również spodoba