Rewitalizacja Suwałk

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Uchwała Nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 2022-10-26 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk

Uchwała Rady Nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 2022-11-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk