Czym jest rewitalizacja?

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Rewitalizacja (łac. re- + vita – dosłownie: „przywrócenie do życia, ożywienie”), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment, gentrification – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. (Wikipedia.pl)

Rewitalizacja – zasady prowadzenia działań rewitalizacyjnych i przykłady udanych projektów rewitalizacyjnych – prezentacja autorstwa dr Aleksandry Jadach-Sepioło