Nowa przestrzeń dla kultury

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Odrestaurowano i gruntownie przebudowano wewnątrz obiekt Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 a (dawny ROKiS).

W budynku znalazły miejsce pracownie artystyczne i edukacji kulturalnej. Na parterze mieści się miniscena z widownią, galerią i kawiarnią. Na piętrze zaś nowoczesna sala teatralna. Budynek jest wyposażony w windę.

Obiekt jest częścią zabytkowego centrum Suwałk. Powstał w II połowie XIX w. na potrzeby kulturalno-społeczne. Przed pierwszą wojną światową mieścił się tam Klub Rosyjski, w czasie wojny niemiecki klub podoficerski. W okresie międzywojennym działał klub Reduta, w którym organizowano koncerty i wystawiano przedstawienia. Po drugiej wojnie światowej w budynku mieściły się między innymi kino Merkury oraz klub Suwalszczyzna, które szczególnie zapisały się w pamięci suwalczan jako swoiste centra życia kulturalnego miasta. W końcu lat 70. w budynku rozpoczął działalność Wojewódzki Dom Kultury. W latach 90. działał tam Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki – do połączenia z Młodzieżowym Domem Kultury i powołaniem w 2012 roku Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Rewitalizację budynku rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, zakończono w kwietniu 2020 roku. Kosztowała ona 6,5 miliona złotych, z czego połowa to środki unijne, blisko 3 miliony miejskie i prawie pół miliona to wkład budżetu państwa.

Może Ci się również spodoba