Odwiedzą suwalskie podwórka

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” rozpoczęło projekt „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, realizowany na suwalskich podwórkach w centrum miasta. Projekt jest dofinansowany przez Miasto Suwałki i wpisuje się w Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023.

W ramach projektu „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury” animatorzy z „Nie Po Drodze” podejmą się diagnozy społecznej kilku miejsc w centrum, objętych Programem Rewitalizacyjnym  Suwałk. Mapowanie i akcje animacyjne będą prowadzone na podwórkach przy ul. Kościuszki, Emilii Plater, Osiedle II, Sejneńskiej, Wigierskiej i Ciesielskiej. Analiza będzie prowadzona z wykorzystaniem aktywnej pracy animacyjnej ze społecznością lokalną zamieszkującą obszar objęty programem rewitalizacji. Organizatorzy chcą bowiem dać głos mieszkańcom, którzy bardzo często są pomijani lub niesłyszani w dyskusjach o planowaniu miasta.

Punktem wyjścia będzie zaproszenie mieszkańców 3 podwórek do cyklu 5-dniowych warsztatów z tworzenia subiektywnych map najbliższej okolicy. Mapowanie będzie narzędziem diagnostycznym, które dostarczy ważnych informacji na temat życia codziennego mieszkańców w miejscu ich zamieszkania, ich potrzeb oraz pomysłów na zmiany. Na tej podstawie wspólnie zostanie ustalony punkt wyjścia do projektowania kolejnych działań w obszarze objętym rewitalizacją.

Każdy z warsztatów zakończy się piknikiem, do którego współorganizacji animatorzy zapraszają mieszkańców podwórek. Wspólnie zostanie wykonana duża mapa okolicy, która następnie zostanie zaprezentowana sąsiadom. Działania na podwórkach będą trwały od 9 do 28 lipca 2018 r. Następnie zebrane dane zostaną podsumowane, powstanie synteza, która zostanie zaprezentowana na otwartym spotkaniu skierowanym do osób zaangażowanych w Program Rewitalizacji, mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Bieżące informacje o realizacji projektu można znaleźć na Facebook’u Stowarzyszenia Nie Po Drodze.

Może Ci się również spodoba