Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Do współpracy zaprasza suwalskie organizacje pozarządowe Suwalski Ośrodek Kultury. W zmodernizowanym budynku przy ul. T. Noniewicza 71 istnieje nowa przestrzeń do realizacji inicjatyw kulturalnych i społecznych, wspólnie z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizacji. Warunkiem udostępnienia przestrzeni jest m.in. to, żeby działania nie miały charakteru komercyjnego. Pomysły można zgłaszać do 25 września. Formularz zgłoszenia oraz zasady współpracy znajdują się tutaj: https://soksuwalki.eu/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-wspolpracy-z-suwalskim-osrodkiem-kultury/
Oferty można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie „Zaproszenie do współpracy z SOK” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sok@soksuwalki.eu i faksem: 87 563 85 30. Osobą do kontaktu jest Dorota Skłodowska, tel. 87 566 42 11 wew. 148; 87 563 85 48, dorota.sklodowska@soksuwalki.eu.

Może Ci się również spodoba