Kategoria: Konsultacje

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast.

Rusza strona informacyjna projektu

Aby przybliżyć Państwu realizację projektu „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023” nr WND-POPT.052.3.10.2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w dniu dzisiejszym oddajemy do dyspozycji informacyjny serwis rewitalizacja.suwalki.eu.