Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Do 7 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku. Projekt programu, formularz zgłaszania uwag znajdują się tutaj: https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-suwalk-do-roku-2030.html

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek)
o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, sala 26, ul. Mickiewicza 1
. W ramach spotkania zostanie przedstawiony projekt programu ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego kluczowe elementy. Uczestnicy spotkania zaproszeni są do udziału w dyskusji, zgłaszania postulatów i zadawania pytań;

2) spacer studyjny w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) – spacer rozpocznie się
o 16.30 na Placu M. Konopnickiej i przejdzie poprzez Park Konstytucji
3 Maja do Bulwarów, skąd przez ul. T. Kościuszki dotrze do Suwałki Plaza. Spacer będzie okazją do prezentacji miejsc planowanej realizacji części przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz swobodnej dyskusji wokół proponowanej treści programu;

3) debata podsumowująca konsultacje społeczne w dniu 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w (spotkanie w formie on-line na platformie ZOOM). Debata przyczyni się do dyskusji z interesariuszami o finalnym kształcie programu, stanowić będzie klamrę aktywności konsultacyjnych, w jej trakcie przedstawione zostaną pierwsze wnioski płynące z przebiegu konsultacji. Debata ma jednak również umożliwić wzięcie udziału w konsultacjach osobom, które nie mogły w nich wcześniej uczestniczyć. Z myślą o tych osobach na początku skrótowo zostaną przedstawione podobne treści do tych, które będą prezentowane na pierwszym spotkaniu;

4) zbieranie uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (dostępny tutaj:
https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-suwalk-do-roku-2030.html )

5) zbieranie uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (dostępny tutaj:
https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-suwalk-do-roku-2030.html ) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Rewitalizacja” lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny).
Może Ci się również spodoba