Nowy Program Rewitalizacji Miasta Suwałki

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Suwałki mają nowy Program Rewitalizacji. Będzie obowiązywał do 2030 roku. Przygotowanie dokumentu rozpoczęło się w lipcu 2022 roku, rok później 25 października uchwałą przyjęła go Rada Miejska w Suwałkach. Dokument opracowała firma Projekty Miejskie, a w pracach przygotowawczych brali też udział mieszkańcy Suwałk. Na konsultacjach, warsztatach, spacerach badawczych, dyskusjach online spotykali się przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji, młodzież, urzędnicy, radni, pracownicy miejskich instytucji.

Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości życia mieszkańców i korzystających z centrum Suwałk w obszarze ograniczonym rzeką Czarną Hańczą od zachodu i południa, od wschodu torami kolejowymi, a od północy ulicą Podhorskiego. Wśród działań zaplanowano m.in. poprawę stanu budynków zabytkowych i nadanie im nowych funkcji, „ożywienie” starówki pod względem społecznym i gospodarczym, poprawę zieleni miejskiej, ulepszenie rozwiązań komunikacyjnych, czy wreszcie stworzenie miejsc dla inicjatyw obywatelskich i sąsiedzkich. Dokument ma formułę otwartą, to znaczy że wiele konkretnych rozwiązań można jeszcze wspólnie wypracować.

Dokument i mapę obszaru rewitalizacji można znaleźć tutaj: https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lxii8132023-z-dnia-2023-10-25.html.

Może Ci się również spodoba