Rewitalizacja Suwałk Witamy

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy

Do współpracy zaprasza suwalskie organizacje pozarządowe Suwalski Ośrodek Kultury. W zmodernizowanym budynku przy ul. T. Noniewicza 71 istnieje nowa przestrzeń do realizacji inicjatyw kulturalnych i społecznych, wspólnie z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizacji. Warunkiem...

Prezydent Łukasz Kurzyna wręcza umowę na dotację

Dotacje na zabytki

Trzy umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zostały podpisane 15 lipca w suwalskim ratuszu. Program dofinansowania remontów zabytków, które znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, organizacji, związków wyznaniowych jest prowadzony przez...

budynek Starej Łaźni na bulwarach nad Czarną Hańczą w dniu otwarcia 17 lipca 2020

Ożyła Stara Łaźnia

Stara Łaźnia, przy ul. Andrzeja Wajdy 3 to kolejny zrewitalizowany obiekt w Suwałkach, który ma szansę stać się nowoczesnym centrum sztuki i miejscem ożywiającym okolicę. Uroczystego otwarcia dokonano 17 lipca 2020 roku po dwóch latach prac konserwatorskich i budowlanych. Koszt inwestycji...

Stara Łaźnia

Stara Łaźnia i bulwary

Nowe oblicze zyskał budynek Starej Łaźni, położony przy bulwarach nad Czarną Hańczą. Budynek nie tylko odrestaurowano, ale i rozbudowano. W obiekcie znajdzie się miejsce m.in. na galerię sztuki, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego, kawiarnię, toaletę. Dobiega też końca przebudowa bulwarów, które...

Nowa przestrzeń dla kultury

Odrestaurowano i gruntownie przebudowano wewnątrz obiekt Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 a (dawny ROKiS). W budynku znalazły miejsce pracownie artystyczne i edukacji kulturalnej. Na parterze mieści się miniscena z widownią, galerią i kawiarnią. Na piętrze zaś nowoczesna sala teatralna. Budynek...

Żłobek w zabytku

Dawny blask odzyskała zabytkowa kamienica przy ul. T. Kościuszki 6, gdzie ostatnio mieściło się kolegium nauczycielskie. Teraz w obiekcie znajduje się żłobek. To trzecia i największa tego typu placówka w Suwałkach. Opiekę ma tu 122 dzieci. Jest to też pierwszy...

Jesienne sadzenie

Na kolejnym wydarzeniu w ramach projektu „Pasieka na błoniach”, które polegało na posadzeniu 300 sztuk trzmieliny i kilku różaneczników w parku Konstytucji 3 Maja spotkali się w sobotę 9 listopada wolontariusze i miejscy ogrodnicy. Inicjatorem projektu realizowanego jako zadanie publiczne w zakresie rewitalizacji...

Prezentacja projektu Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"

Spotkanie grupy sterującej

Na kolejnym posiedzeniu spotkali się w środę 6 listopada w ratuszu członkowie grupy sterującej zarządzaniem projektem pt.: „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Tematami posiedzenia były: podsumowanie dotychczasowej realizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”...

Miejska pasieka

Miejskie pszczoły produkują bardzo dobry miód, bo jak się okazuje w mieście nie brakuje tzw. pożytku dla pszczół. Jak smakuje miejski miód mogli przekonać się uczestnicy „Miodowych ostatków”, czyli spotkania z okazji podsumowania projektu „Pasieka na błoniach”,...

Agnieszka Dragon, Monika Hołubowicz i Konrad Bydelski ze Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"

Inicjatywa Roku dla SASA Nie Po Drodze

„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii „Budowanie wspólnoty lokalnej” w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego. Projekt „Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” był realizowany jako jeden z dwóch projektów rewitalizacyjnych...