Kategoria: Aktualności

Jesienne sadzenie

Na kolejnym wydarzeniu w ramach projektu „Pasieka na błoniach”, które polegało na posadzeniu 300 sztuk trzmieliny i kilku różaneczników w parku Konstytucji 3 Maja spotkali się w sobotę 9 listopada wolontariusze i miejscy ogrodnicy. Inicjatorem projektu realizowanego jako zadanie publiczne w zakresie rewitalizacji...

Spotkanie grupy sterującej

Na kolejnym posiedzeniu spotkali się w środę 6 listopada w ratuszu członkowie grupy sterującej zarządzaniem projektem pt.: „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Tematami posiedzenia były: podsumowanie dotychczasowej realizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”...

Miejska pasieka

Miejskie pszczoły produkują bardzo dobry miód, bo jak się okazuje w mieście nie brakuje tzw. pożytku dla pszczół. Jak smakuje miejski miód mogli przekonać się uczestnicy „Miodowych ostatków”, czyli spotkania z okazji podsumowania projektu „Pasieka na błoniach”,...

Inicjatywa Roku dla SASA Nie Po Drodze

„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii „Budowanie wspólnoty lokalnej” w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego. Projekt „Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” był realizowany jako jeden z dwóch projektów rewitalizacyjnych...

Suwalska Majówka Społeczna po raz trzeci

Suwalska Majówka Społeczna połączona w tym roku z Piknikiem Europejskim odbyła się już po raz trzeci. W środę 1 maja w parku Konstytucji 3 Maja na scenie i stoiskach w parku zaprezentowało się ponad dwadzieścia organizacji: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów; Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma; Suwalskie...

Spółdzielnia otworzyła skup ziół i sklep

Spółdzielnia Socjalna Afra, wspierana przez Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Suwałkach, którego liderem jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  otworzyła w ubiegłym tygodniu sklep z ziołami przy ul. E. Plater. Wcześniej uruchomiony został też w tym miejscu skup ziół. Afra jest...

Wspólnie posadzili drzewa i krzewy w parku

Mieszkańcy Suwałk wspólnie z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk posadzili 30 października w parku Konstytucji 3 Maja ponad 100 drzew i krzewów, m.in. jabłoni japońskich oraz różaneczników . Wspólne sadzenie było jednym z dwóch projektów prowadzonych przez suwalskie organizacje pozarządowe w tym...

Po „Odwiedzinach”

Prezentacja efektów projektu „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, realizowanego tego lata przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” na podwórkach w centrum Suwałk, które są objęte miejskim programem rewitalizacji, odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 16 w Centrum Trójki,...