Rewitalizacja Suwałk Witamy

Odwiedzą suwalskie podwórka

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” rozpoczęło projekt „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, realizowany na suwalskich podwórkach w centrum miasta. Projekt jest dofinansowany przez Miasto Suwałki i wpisuje się w Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023.

Krajobraz kulturowy Suwałk a rewitalizacja

Jak zmieniał się krajobraz kulturowy Suwałk, także po podjętych działaniach rewitalizacyjnych można dowiedzieć się z prezentacji Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.   

SMS – Suwalska Majówka Społeczna

SMS – Suwalska Majówka Społeczna, która odbyła się w sobotę, 19 maja w parku Konstytucji 3 Maja, w centrum Suwałk była okazją do prezentacji dorobku suwalskich organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, integracji oraz nawiązania nowych kontaktów. Na stoiskach i na scenie zaprezentowało się...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji

Dwa projekty: „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu”, zaproponowana przez  Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” oraz „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, zgłoszone przez  Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” otrzymały dofinansowanie w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację...

Majowe święto społeczników

Suwalskie organizacje pozarządowe zaprezentowały się w sobotę 13 maja na pierwszej Suwalskiej Majówce Społecznej. Na scenie i na placu Marii Konopnickiej wystąpiły grupy artystyczne i utalentowani podopieczni organizacji. Na stoiskach wokół sceny można było zapoznać się zaś z działaniami suwalskich społeczników...

Suwalska Majówka Społeczna

Pierwsza Suwalska Majówka Społeczna odbędzie się w sobotę 13 maja na placu Marii Konopnickiej w godzinach 12-19. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dorobku suwalskich organizacji pozarządowych oraz do zapoznania mieszkańców z ideą rewitalizacji.

Spotkanie konsultacyjne

 24 kwietnia i 5 maja odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące programu rewitalizacji Suwałk. Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast przedstawili planowany obszar rewitalizacji, główne złożenia programu oraz omówili proces zgłaszania projektów, które mogłyby być realizowane na obszarze...