Rewitalizacja Suwałk Witamy

Majowe święto społeczników

Suwalskie organizacje pozarządowe zaprezentowały się w sobotę 13 maja na pierwszej Suwalskiej Majówce Społecznej. Na scenie i na placu Marii Konopnickiej wystąpiły grupy artystyczne i utalentowani podopieczni organizacji. Na stoiskach wokół sceny można było zapoznać się zaś z działaniami suwalskich społeczników...

Suwalska Majówka Społeczna

Pierwsza Suwalska Majówka Społeczna odbędzie się w sobotę 13 maja na placu Marii Konopnickiej w godzinach 12-19. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dorobku suwalskich organizacji pozarządowych oraz do zapoznania mieszkańców z ideą rewitalizacji.

Spotkanie konsultacyjne

 24 kwietnia i 5 maja odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące programu rewitalizacji Suwałk. Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast przedstawili planowany obszar rewitalizacji, główne złożenia programu oraz omówili proces zgłaszania projektów, które mogłyby być realizowane na obszarze...

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast.

Obszar rewitalizacji wyznaczony

O obszarze rewitalizacji i projektach społecznych, jakie mogłyby być tam realizowane rozmawiano podczas kolejnego spotkania roboczego w piątek, 7 kwietnia w ratuszu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023″.

Trzeci trening w sprawie rewitalizacji

Po raz trzeci w poniedziałek 27 marca spotkali się członkowie grupy sterującej ds. projektu „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Tym razem przewodnim tematem było wyznaczenie obszarów, które powinny być...

Drugi trening dotyczący rewitalizacji

Na drugim treningu spotkali się we wtorek 28 lutego członkowie grupy sterującej ds. projektu „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zobaczyć miasto w całości

Do opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023 przystąpiło Miasto Suwałki. Zadaniem programu jest między innymi wyznaczenie stref, które zostaną objęte rewitalizacją i zaplanowanie działań zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych w tych strefach. Od samego początku w planowanie celów...

Rusza strona informacyjna projektu

Aby przybliżyć Państwu realizację projektu „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023” nr WND-POPT.052.3.10.2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w dniu dzisiejszym oddajemy do dyspozycji informacyjny serwis rewitalizacja.suwalki.eu.