Rewitalizacja Suwałk Witamy

Krajobraz kulturowy Suwałk a rewitalizacja

Jak zmieniał się krajobraz kulturowy Suwałk, także po podjętych działaniach rewitalizacyjnych można dowiedzieć się z prezentacji Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.   

SMS – Suwalska Majówka Społeczna

SMS – Suwalska Majówka Społeczna, która odbyła się w sobotę, 19 maja w parku Konstytucji 3 Maja, w centrum Suwałk była okazją do prezentacji dorobku suwalskich organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, integracji oraz nawiązania nowych kontaktów. Na stoiskach i na scenie zaprezentowało się...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji

Dwa projekty: „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu”, zaproponowana przez  Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” oraz „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, zgłoszone przez  Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” otrzymały dofinansowanie w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację...

Majowe święto społeczników

Suwalskie organizacje pozarządowe zaprezentowały się w sobotę 13 maja na pierwszej Suwalskiej Majówce Społecznej. Na scenie i na placu Marii Konopnickiej wystąpiły grupy artystyczne i utalentowani podopieczni organizacji. Na stoiskach wokół sceny można było zapoznać się zaś z działaniami suwalskich społeczników...

Suwalska Majówka Społeczna

Pierwsza Suwalska Majówka Społeczna odbędzie się w sobotę 13 maja na placu Marii Konopnickiej w godzinach 12-19. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dorobku suwalskich organizacji pozarządowych oraz do zapoznania mieszkańców z ideą rewitalizacji.

Spotkanie konsultacyjne

 24 kwietnia i 5 maja odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące programu rewitalizacji Suwałk. Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast przedstawili planowany obszar rewitalizacji, główne złożenia programu oraz omówili proces zgłaszania projektów, które mogłyby być realizowane na obszarze...

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast.

Obszar rewitalizacji wyznaczony

O obszarze rewitalizacji i projektach społecznych, jakie mogłyby być tam realizowane rozmawiano podczas kolejnego spotkania roboczego w piątek, 7 kwietnia w ratuszu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023″.