Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast. Tutaj znajdują się:
Zasady składania Kart Projektów Rewitalizacyjnych do Programu Rewitalizacji miasta Suwałki na lata 2017-2023;
Załącznik nr 1 – mapa z przedstawieniem zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

 

 

Granice rewitalizacji opisowo
Załącznik nr 2 – propozycja celów celów rewitalizacji miasta Suwałki w latach 2017-2023.
Załącznik nr 3 – karta projektu.

 

Projekt pt. „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023” nr WND-POPT.052.3.10.2016 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Może Ci się również spodoba